Vörös János szül: 1864

Születés ideje
Születés helye
Kaposvár
Halálozás ideje
Sírja
Mesztegnyő
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 32868
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 222. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1884 - 1888
Nagykanizsa (középiskola) 1882 - 1884
Kaposvár (középiskola) 1876 - 1882

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán SZENTBALÁZS 1888 1888
Káplán NEMESVID 1888 1888
Káplán FELSŐÖRS 1892 1894
Ideiglenes adminisztrátor ENYING 1894 1894
Káplán FELSŐÖRS 1894 1896
Adminisztrátor MESZTEGNYŐ 1896 1898
Plébános MESZTEGNYŐ 1898 1935
Helyettes esperes 1914 1921 Marcali
Esperes 1921 1931 Marcali
Mesterkanonok 1935 1937
Főesperes 1937 1940 Somogyi főesperesség