Solymár István

Névváltozatok
Schumacher István 1940 - ig
Születés ideje
Születés helye
Szentjakabfa
Halálozás ideje
Halálozás helye
Székesfehérvár
Szentelés időpontja
1930-06-22
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 920. old.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Veszprém (szeminárium) 1922
Veszprém (gimnázium) 1921 1925
Róma (filozófia) 1925 1927
Bécs (szeminárium) 1927 1931

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán BERZENCE 1931 1932
Káplán IGAL 1932 1932
Káplán KAPOSVÁR I. 1932 1939
Lelkész HEREND 1939 1940
Helyettes esperes 1940 1940 Veszprémi
Plébános TAPOLCA 1948 1970
Esperes 1948 1955 Tapolcai
Plébános MERNYE 1955 1961

Székeskáptalani tisztség