Serák József

Születés ideje
Születés helye
Hosszúhegy
Halálozás ideje
Halálozás helye
Budapest
Sírja
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 192-193. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1905 -
Székesfehérvár (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán GYULAKESZI 1905 1913
Káplán KAPOSVÁR I. 1913 1915
Tábori lelkész katonaság 1915 1918
Káplán PÁPA I. 1918 1919
Plébános CSABRENDEK 1919 1929
Ideiglenes adminisztrátor PÁPA I. 1919 1919
Mesterkanonok 1929 1935
Plébános VESZPRÉM I. 1930 1941
Esperes 1935 1941 Veszprémi
Főesperes 1935 1941 Pápai főesperesség