Sennyei István szül: 1590

Születés ideje
Születés helye
Küküllővár
Halálozás ideje
Halálozás helye
Szombathely
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 51-52. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (logika, szónoklattan, fizika)
Prága (?)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1618 1621 Gömöri