Gömöri

Főesperesek

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig
Sennyei István szül: 1590 Főesperes 1618 1621

Esperesi kerületek