Péller Pál

Születés ideje
Születés helye
Bakonygyepes
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 171. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pest (szeminárium) 1859 - 1863
Szombathely (szeminárium)
Veszprém (szeminárium) 1857 -
Szombathely (gimnázium) 1857 - 1859
Győr (gimnázium) 1857 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán VIGÁNTPETEND 1863 1864
Esperes 1901 1902 Csurgói
Mesterkanonok 1902 1911
Főesperes 1911 1911 Somogyi főesperesség
Főesperes 1911 1918 Zalai főesperesség