Kopácsy József

Születés ideje
Születés helye
Veszprém
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 33. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium)
Pozsony (szeminárium, filozófia) 1791 -
Veszprém (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Plébános VESZPRÉM I. 1806 1808
Esperes 1806 1811 Veszprémi
Főesperes 1811 1821 Székesegyházi főesperesség