Hoss József

Születés ideje
Születés helye
Újnéppuszta
Halálozás ideje
Halálozás helye
Somogyszentpál
Szentelés időpontja
1906-06-30
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 120-121. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Budapest (szeminárium)
Nagykanizsa (piarista gimnázium)
Veszprém (szeminárium) 1901 1902

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán ZALASZÁNTÓ 1906 1906
Káplán BERZENCE 1908 1923
Plébános KAPOSVÁR I. 1923 1936
Helyettes esperes 1935 1936 Kaposvári

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1936 1942 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1942 1943
Éneklőkanonok 1943 1945
Nagyprépost 1945 1969