Giczey István

Névváltozatok
Göczey István
Születés ideje
Születés helye
Gyöngyös
Halálozás ideje
Halálozás helye
Veszprém
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 104. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1746 - 1749
Nagyszombat (filozófia) 1743 - 1745

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Plébános VÁRPALOTA 1749 1783
Esperes 1758 1767 Palotai
Hántai Prépost 1767 1777
Főesperes 1777 1782 Székesegyházi főesperesség
Mesterkanonok 1777 1777
Őrkanonok 1782 1783