Albert István

Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 68. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (Pázmáneum) 1670 - 74

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1693 1696 Székesegyházi főesperesség
Éneklőkanonok 1717 1719