ZICS

Alapítás
1945
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Lovas János Plébánoshelyettes 1951 1966
Vörös László Plébánoshelyettes 1947 1951
Bellák Alajos Lelkész 1945 1947
Szalai János Plébános 1964

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Karádi Somogyi 1946 1946
Andocsi Somogyi 1949 1949
Karádi Somogyi 1963 1984
Dél-balatoni Somogyi 1992 1992

Egyházmegyék