ZALAAPÁTI

Alapítás
1715
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Horváth Jenő Plébános 1981 2007
Szabó Kornél Plébános 1980 1981
Horváth Tamás szül: 1954 Káplán 1980 1981
Pacsay János István expálos Plébános 1969 1980
Somlai Péter Káplán 1978 1979
Fliszár Károly Káplán 1977 1978
Portik József Káplán 1976 1976
Nagy Zoltán jezsuita Lelkész 1973 1974
Keczely Károly Káplán 1973 1973
Kovács János Káplán 1971 1973
Vargha Zsolt Káplán 1969 1971
Németh Károly Plébános 1966 1969
Biró József Káplán 1967 1969
Tóvölgyi László Káplán 1966 1967
Illés Béla Plébános 1955 1966
Bőhm György Káplán 1963 1966
Olasz József Káplán 1962 1962
Pap Ferenc Káplán 1960 1962
Gerencsér László Káplán 1959 1960
Simor Gyula Káplán 1959 1959
Kovács József szül: 1918 Káplán 1957 1957
Alpár Jenő Lucián, Dr. ciszterci Plébános 1951 1955
Dóber Viktor Káplán 1954 1955
Temesi József Káplán 1952 1953
Farkas Sándor Káplán 1951 1951
Bedő Gergely Lelkész 1763 1770
Keresztes János Plébános 1747 1749
Szeghfű János József Plébános 1736 1740

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Zalavári Zalai 1949 1949
Pacsai Zalai 1963 1984
Keszthelyi Zalai 1992 1992
Kiskomáromi Zalai 1795 1901
Pacsai Zalai 1903 1946