VESZPRÉM V.

Alapítás
1989
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Veszprémi Székesegyházi 1992 1992

Egyházmegyék