Veszprém – Magyarok Nagyasszonya

Veszprém – Magyarok Nagyasszonya
Búcsú
10-08
Leírás
A veszprémi Cholnoky-lakótelep a Balatonalmádi és Budapest felé vezető országutak közötti, délkelet felé körcikkszerűen kinyíló kertvárosi övezeten túl jött létre az 1980-as években, és ellentétben a „nagy” lakóteleppel, annál lényegesen szellősebb beépítésű, és jellemzően négyemeletes panelépületekből áll. Lakosainak száma 2001-ben 4400 volt. A városrész kezdetben a Szent Margit-plébánia területéhez tartozott, azonban szinte a lakóépületek felhúzásával egy időben megfogalmazódott a lehetőségekh...Tovább
A veszprémi Cholnoky-lakótelep a Balatonalmádi és Budapest felé vezető országutak közötti, délkelet felé körcikkszerűen kinyíló kertvárosi övezeten túl jött létre az 1980-as években, és ellentétben a „nagy” lakóteleppel, annál lényegesen szellősebb beépítésű, és jellemzően négyemeletes panelépületekből áll. Lakosainak száma 2001-ben 4400 volt. A városrész kezdetben a Szent Margit-plébánia területéhez tartozott, azonban szinte a lakóépületek felhúzásával egy időben megfogalmazódott a lehetőségekhez igazodó kápolna megteremtésének igénye. Kezdetben egy lakóépület aljában kialakított kápolnát használtak a hívek, majd 1992-ben szentelték fel a ma Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom, Mindszenty-emléktemplom néven ismert épületet, amely Veszprém ötödik, legfiatalabb plébániájának temploma. Az építési költségeket kezdetben Dr. Kőgl Lénárd veszprémi kanonok, korábbi püspöki főszámvevő útján egy svájci adományozó, a szentéletű bíboros korábbi titkára, Dr. Mészáros Tibor fedezte. A templom építését Schall Tamás korábbi szervezőlelkész, plébános irányította, a terveket Ruttkay Gyula mérnök készítette. Az épület a terepszint felett 1 méterrel meghatározott vezérszinttel épült; az alapterület kis részén alagsorral és galériával képzett épülettömeget alkot. A négyzetes alaprajzú templomtér átlós tengelyre szervezett elrendezésű, lefedése szimmetrikus nyeregtető. A tér fő világítása a hossztengely felett, a tetőgerincen ülő felülvilágítóval biztosított. A tervezett ülőhelyek száma 246 volt. A szélfogón keresztül megközelíthető előtérből nyílik egy kis alapterületű kápolna. Kiegészítő helyiségek: sekrestye, iroda, gyóntató helyiség, vizesblokk és technikai helyiség voltak a leírás szerint. Az előtérből induló lépcső az emeleti szintre vezet, ahol a templomtérbe és a kápolna légterébe nyíló karzat van. Az alagsor a kápolna és a kiegészítő helyiségek alatt helyezkedik el: vegyes használatú közösségi teret, mellékhelyiséget, raktárat tartalmaz. Az épület délnyugati sarkán, az emeleti szinten faszerkezetű ácsolt harangtorony épül. Vertikális elemként a főtömeghez csatlakozó, a bejárat mellett álló összetett szelvényű acél–bronz oszlop készül, amely 17 méter magasan nagyméretű keresztet hordoz. 1991. október 14-én sor került az ünnepélyes alapkő-letételre. A bokrétaünnepség kisebb csúszást követően 1992 júliusának elején volt. A Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplom, Mindszenty-emléktemplom felszentelése végül ősszel, a templom patrocíniumának ünnepén, 1992. október 8-án történt Az eseményen nem vett részt Szendi József püspök; a falak felszentelését az épület körüljárásával Kőgl Lénárd végezte, aki a szentmise egyik koncelebránsa is volt. A prédikációt ugyanakkor az ünnepségre Magyarországra látogató adományozó, Mészáros Tibor mondta. A templom másfél évvel később készült el, már a hívek és más jótevők adományaiból: ekkor áldotta meg – immár érsekként – Szendi József az oltárt és a tabernákulumot a Magyarok Nagyasszonya-szoborral együtt. A templom liturgikus tárgyainak bő leírása a plébánia honlapján ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Történeti leírás 1945-
1992-ben épült; a templom és plébánia elődje az Ady Endre utca 71/a. sz. négyemeletes ház földszintjén működő 200 férőhelyes kápolna volt.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Egyéb bevett név
Cholnoky városrész, vagy Cholnokyváros, Mindszenty József Emléktemplom
Elhelyezkedés
Veszprém, Ady Endre utca 31.; hrsz. 4273/149.
Térkép
Védelem mértéke
nem védett
Védelemre javasoljuk
nem védett
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
modern
Egyházigazgatási beosztás
Plébánia
Ellátó plébánia
Veszprém, Magyarok Nagyasszonya plébánia
Általános jellemzők
A Cholnoky Jenő és az Ady Endre utca keleti sarkán, homlokzatával a Cholnoky utca felé fordulva, lakótelepi házak mellett, egy korábban beépítetlen területen emelkedik a sarkain levágott négyzet alaprajzú épület, melyhez nyaktaggal összekötve egy ék alakú oldalszárny csatlakozik. Ruttkay Gyula építészmérnök tervezte, és Mészáros Tibor veszprémi egyházmegyés pap, aki egy ideig Mindszenty József bíboros, prímás titkára volt, és a hívek adományából épült. 1997-ben építették külső harangtornyát. A t...Tovább
A Cholnoky Jenő és az Ady Endre utca keleti sarkán, homlokzatával a Cholnoky utca felé fordulva, lakótelepi házak mellett, egy korábban beépítetlen területen emelkedik a sarkain levágott négyzet alaprajzú épület, melyhez nyaktaggal összekötve egy ék alakú oldalszárny csatlakozik. Ruttkay Gyula építészmérnök tervezte, és Mészáros Tibor veszprémi egyházmegyés pap, aki egy ideig Mindszenty József bíboros, prímás titkára volt, és a hívek adományából épült. 1997-ben építették külső harangtornyát. A templom és oldalszárnya két, alaprajzilag és funkcionálisan is elkülönülő térforma, közéjük ékelődik be a bejárat előtti előtér, amelyhez lépcsősor vezet fel. Az épület külső és belső burkolata is klinkertégla. Keresztje, amelyet az épülettől különálló szerkezet tart, a bejárat bal oldalán helyezkedik el. A bejárat jobb oldalán egy, a téglafalra épített faszerkezetű harangtorony van, félköríves védőtetővel. A templomtér tetőgerince, amely egyben felülvilágító is, a négyzet észak-déli átlója mentén van, innen fut le mindkét sarokra. A templomtér sarkain levágott négyzet alaprajzú, amelyben a padok átlósan helyezkednek el, oltára a négyzet nyugati sarkán, bejárata ezzel szemben, a kórus alatt van. A bronz szentségtartó és fölötte koronás Mária szobor (fából) vascsövek között helyezkedik el. A terem sarkaiban, illetve a falak mentén képzőművészeti alkotások vannak elhelyezve: a Magyarok Nagyasszonya, Szt. József, Szt. Antal szobrok és a Feltámadt Krisztus megjelenik Szt. Tamásnak című kétalakos kompozíció, M. Nagy József veszprémi faszobrász alkotásai. A keresztúti képeket Szentgyörgyvári M. Palládia kalocsai iskolanővér festette. Udvardi Erzsébet két festménye a templomban Devictus vincit című képe a hajóban és a Visszatérés Egyiptomból című szárnyasoltár a kápolnában. A templomban továbbá Yrsa von Leistner bronz szobrai: Szt. Erzsébet, Szt. István és egy Mindszenty-portré. A kápolna, amely a hajóhoz csatlakozik, egyben Mindszenty emlékterem is a bíboros relikviáival. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Veszprém
Templomadatbázis