TIHANY

Alapítás
1055, 1703
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Lővey József Félix OSB Plébánoshelyettes 1995 2017
Lővey József Félix OSB Káplán 1992 1995
Pászthory Valter Plébános 1990 1994
Mail József, Dr. Plébános 1985 1990
Hegyi Lajos Plébánoshelyettes 1965 1985
Dóczy László Lelkész 1962 1965
Vass Sándor, Dr. Alberik bencés Plébános 1937 1962
Baranyai János Plébános 1685 1702
Lőrinc József Pál Káplán 1991

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Balatonfüredi Zalai 1795 1835
Balatonfüredi Székesegyházi 1840 1984
Veszprémi Székesegyházi 1992 1992

Egyházmegyék