SZENTGÁLOSKÉR

Alapítás
1945
Fíliává alakítás
2002
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Czigány Ferenc ferences Plébános 1983 1988
Komáromi András Plébános 1960 1972
Elek Béla Ideiglenes plébánoshelyettes 1945 1959
Elek Béla Helyikáplán 1945 1945
Gergely Illés József András expálos Házikáplán 1814 1817

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Igali Somogyi 1946 1946
Mernye-somodori Somogyi 1949 1949
Igali Somogyi 1963 1984
Somogyvári Somogyi 1992 1992