SOMOGYAPÁTI

Alapítás
1944
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Gyergyói Gyula Plébános 1979 2002
Keczely Károly Plébános 2002 2002
Szeifrid István Plébános 1974 1979
Gálos Pál Plébános 1964 1974
Zalai Ferenc Plébánoshelyettes 1949 1964
Fábos Pál Lelkész 1944 1948

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Hedrehelyi Segesdi 1949 1984
Barcsi Segesdi 1992 1992
Csökölyi Segesdi 1946 1946
Csökölyi Somogyi 1795 1807