ŐRTILOS

Alapítás
1950
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csurgói Segesdi 1963 1992