ŐRTILOS

Alapítás
1950
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Bischof József Artur ferences Plébános 1960 2006
Szabados István exferences Lelkész 1959 1960
Temesi József Plébánoshelyettes 1957 1957

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csurgói Segesdi 1963 1992

Egyházmegyék