Őrtilos – Szent László

Őrtilos – Szent László
Búcsú
06-27
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A falut a XV. sz. közepén a Kanizsayak kezén találjuk. Egyes részei 1461-71-ben a Debrentei Himfiek birtokába jutottak. 1550. évi adólajstromában Őr néven fordul elő, elhagyatott helyként és Zalai Kelemen a földesura. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint több nemes lakta. 1869-ben a helység teljesen leégett. Nevét a hagyomány az itt hajdan fennállott puskaporraktárnak és őreinek tulajdonítja, akikkel idegeneknek tilos volt érintkezni. Az itteni Földvárhegy is őrhelyül szolgált. 1380-ban f...Tovább
"A falut a XV. sz. közepén a Kanizsayak kezén találjuk. Egyes részei 1461-71-ben a Debrentei Himfiek birtokába jutottak. 1550. évi adólajstromában Őr néven fordul elő, elhagyatott helyként és Zalai Kelemen a földesura. Az 1660. évi dézsmaváltságjegyzék szerint több nemes lakta. 1869-ben a helység teljesen leégett. Nevét a hagyomány az itt hajdan fennállott puskaporraktárnak és őreinek tulajdonítja, akikkel idegeneknek tilos volt érintkezni. Az itteni Földvárhegy is őrhelyül szolgált. 1380-ban fordul elő elsőízben. A tp. mai formájában 1966-ban készült el. Zákány filiája volt. 1950-ben önállósult.A lelkész kezdetben magánházban lakott. 1953-ban vett az egyházközség egy egyszobás kis házat. Ezt 1969-ben eladták és a tp-mal szomszédos telken épült fel az új modern pl-ház.Tit: Szt. László. Búcsú: jún. 27. Szi: okt. 8. Rn: febr. 14. Akv: 1956-tól. Hsz: 760 (1260). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Őrtilos