MAGYARPOLÁNY

Alapítás
1761
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Ebele Ferenc Plébános 1965 1984
Bellák Alajos Plébánoshelyettes 1962 1967
Székely Artúr ciszterci Plébános 1940 1941
Veroni Pál Káplán 1761 1761

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Városlődi Székesegyházi 1829 1829
Veszprémi Székesegyházi 1795 1824
Veszprémi Székesegyházi 1835 1901
Városlődi Székesegyházi 1903 1946
Bányavidéki Székesegyházi 1949 1984
Sümegi Pápai 1992 1992