BAKONYNÁNA

Alapítás
1788
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Galbavy Jenő Plébános 1981 1982
Szabó József szül: 1944 Plébános 1971 1979
Antalfi Lestár ciszterci Plébános 1948 1971
Krasznay József Kerény ciszterci Káplán 1951 1951
Darvas Donát ciszterci Plébános 1937 1948
Borián Elréd ciszterci Plébános 1933 1937
Felsőörsi Demeter ciszterci Plébános 1918 1933
Prácser Albert ciszterci Plébános 1906 1918
Unger Román ciszterci Plébános 1894 1906
Rajniss Gyula ciszterci Plébános 1891 1894
Hegedüs Pál ciszterci Plébános 1878 1891
Edlinger Titusz ciszterci Plébános 1875 1878
Illés Ferenc Adminisztrátor 1871 1875
Illés Ferenc ciszterci Plébános 1871 1875
Kaszt Konstantin ciszterci Plébános 1849 1870
Horváth Lajos ciszterci Plébános 1848 1849
Mann Henrik ciszterci Plébános 1817 1848
Pákozdy Román ciszterci Plébános 1815 1817
Horváth Lajos szül: 1955 Plébános 1983

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Cseszneki Székesegyházi 1795 1807
Cseszneki Pápai 1814 1824
Cseszneki Székesegyházi 1829 1901
Zirci Székesegyházi 1903 1984
Zirci Pápai 1992 1992