Bakonynána – Szent Anna

Bakonynána – Szent Anna
Búcsú
07-26
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A falu a kkorban sokszor cserélt gazdát. 1488-bán Domonkos préposté. 1535-42-ben a fehérvári káptalané, majd a palotai vár tartozéka. Török kézre kerül, majd a Huszár cs., a Zichyek és utánuk a Nádasdy cs. a birtokos. Tp-uk a XVIII. sz. elején a ref.-ok kezén van. A német ajkú telepesek megjelenésével indul a kat. élet. Zircről a ciszterciek járnak ki ellátásukra. 1788-ban helyi káplánság, majd pléb. 1950-ig a rend tagjai vezetik a plébániát azóta az egyházmegye papjai. Az első tp-ot a Nádasdy...Tovább
"A falu a kkorban sokszor cserélt gazdát. 1488-bán Domonkos préposté. 1535-42-ben a fehérvári káptalané, majd a palotai vár tartozéka. Török kézre kerül, majd a Huszár cs., a Zichyek és utánuk a Nádasdy cs. a birtokos. Tp-uk a XVIII. sz. elején a ref.-ok kezén van. A német ajkú telepesek megjelenésével indul a kat. élet. Zircről a ciszterciek járnak ki ellátásukra. 1788-ban helyi káplánság, majd pléb. 1950-ig a rend tagjai vezetik a plébániát azóta az egyházmegye papjai. Az első tp-ot a Nádasdy cs. emeltette. A mai klasszicista tp-ot a Vallásalap segítségével építették 1826-ban. Mj. Méretei: 28x13 m. — A pl ház 1830-ból való, klasszicista. Mj.Tit: Szt. Anna. Búcsú: júl. 26. Szi: jan. 25., aug. 21. Rn: jún. 19. Akv: 1764-től. Hsz: 1200 (1255). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Védelem törzsszáma
M 5624
Védelemre javasoljuk
műemlék

Plébániák

Települések

Település
Bakonynána