ALSÓÖRS

Alapítás
1478,1945
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Horváth József Berárd ferences Plébános 1948 1985
Horváth József Berárd ferences Plébános 1948 1985
Rudnyánszky Miklós Ideiglenes plébánoshelyettes 1955 1957
Homonnai József Lelkész 1945 1948
Márton Antal Lelkész 1945 1945

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Balatonfüredi Székesegyházi 1946 1984
Veszprémi Székesegyházi 1992 1992