Balatonalmádi – Ref. tp.

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
ref t
16-17. századi történet
A török pusztítás után 1612-1614-ben, majd a 17. század végén építik újjá a templomot. 1695-ben a katolikusok német katonaság segítségével visszafoglalják, azonban 1704 körültől ismét a protestánsoké a templom.
Történeti leírás 1701-1945
1737–1745 körül építkeznek a templomon. Mai alakját az 1789-es átépítéskor nyeri, amikor teremtemplommá alakítják, és háromszakaszos csehsüveg-boltozattal fedik, a torony felső szintjét és sisakját újjáépítik, a templom nyugati végébe karzatot emelnek. A keleti karzatot 1899-ben építik.
Történeti leírás 1945-
A templomot a második világháború előtt helyreállították. Az 1966-ban végzett régészeti feltárás és falkutatás során két román kori, egy gótikus és két barokk periódust különítettek el (régész: Pamer Nóra). A templom helyreállítására 1967–1968 között került sor (tervező építész: Sch. Pusztai Ilona), ekkor az egységes barokk tér visszaállítása érdekében elbontják a keleti és nyugati karzatokat is.
Mai templom adatai
Megnevezés
ref t
Elhelyezkedés
Balatonalmádi, Vörösberény, Veszprémi út 107., hrsz. 228.
Védelem mértéke
kiemelten védett műemlék
Védelem törzsszáma
5608, 9658, 1953
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
romanika, késő romanika, késő gótika, késő barokk
Egyházigazgatási beosztás
plébánia/filia/templomigazgatóság
Ellátó plébánia
település + plébánia
Általános jellemzők
A falu közepén, kis dombon álló, körítőfallal övezett, nyeregtetővel fedett templom egy háromszakaszos, téglalap alaprajzú térből áll, a déli homlokzat nyugati részéhez épített harangtoronnyal. A barokk hagymasisakkal fedett, támpilléres torony déli oldalán félköríves záródású, élszedett kapu nyílik, harangszintjét szegmensíves záródású ablakok tagolják. A déli homlokzat keleti szakaszát két törtíves záródású barokk ablak, valamint az 1967-68-as helyreállítás során bemutatott három kisebb, román...Tovább
A falu közepén, kis dombon álló, körítőfallal övezett, nyeregtetővel fedett templom egy háromszakaszos, téglalap alaprajzú térből áll, a déli homlokzat nyugati részéhez épített harangtoronnyal. A barokk hagymasisakkal fedett, támpilléres torony déli oldalán félköríves záródású, élszedett kapu nyílik, harangszintjét szegmensíves záródású ablakok tagolják. A déli homlokzat keleti szakaszát két törtíves záródású barokk ablak, valamint az 1967-68-as helyreállítás során bemutatott három kisebb, román kori és egy nagyobb, enyhén csúcsíves ablak tagolja. A templom keleti zárófalán a helyreállításkor bekarcolással mutatták be az első periódusú, később déli irányban bővített templom kiterjedését, az eredetileg a szentély tengelyében elhelyezett keskeny, rézsűs bélletű román kori ablakkal. A szentély keleti falához valószínűleg 1700 körül, a katolikusok által épített sekrestyének ma csak az alapfalai láthatók. A nyugati zárófalat középen egy törtíves záródású barokk ablak, kétoldalt egy-egy befalazott, szegmensíves ablak tagolja. Az ülőfülkés, dongaboltozatos toronyaljból élszedett kőkeretes, csúcsíves ajtó vezet a hajóba. A falpillérekre támaszkodó, hevederes csehsüveg-boltozattal fedett három boltszakaszból álló templombelső egységes térhatást kelt. A berendezésből a középső boltszakaszban az északi falhoz épített, falazott szószék és egy levéltagozatos, négyzet keresztmetszetű középkori pillérmaradvány említhető, melyet az 1967-68-as helyreállításkor az új keresztelőmedencéhez használtak fel. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Balatonalmádi