Balatonalmádi – Ref. tp.

Történeti leírás
Medieval church construction era and reconstruction
ref t
16-17 th century history
A török pusztítás után 1612-1614-ben, majd a 17. század végén építik újjá a templomot. 1695-ben a katolikusok német katonaság segítségével visszafoglalják, azonban 1704 körültől ismét a protestánsoké a templom.
Historical description 1701-1945
1737–1745 körül építkeznek a templomon. Mai alakját az 1789-es átépítéskor nyeri, amikor teremtemplommá alakítják, és háromszakaszos csehsüveg-boltozattal fedik, a torony felső szintjét és sisakját újjáépítik, a templom nyugati végébe karzatot emelnek. A keleti karzatot 1899-ben építik.
Historical description 1945-
A templomot a második világháború előtt helyreállították. Az 1966-ban végzett régészeti feltárás és falkutatás során két román kori, egy gótikus és két barokk periódust különítettek el (régész: Pamer Nóra). A templom helyreállítására 1967–1968 között került sor (tervező építész: Sch. Pusztai Ilona), ekkor az egységes barokk tér visszaállítása érdekében elbontják a keleti és nyugati karzatokat is.
Mai templom adatai
Name
ref t
Location
Balatonalmádi, Vörösberény, Veszprémi út 107., hrsz. 228.
Level of protection
kiemelten védett műemlék
Heritage ref. number
5608, 9658, 1953
Recommended for protection
n.a.
Original style
plébániatemplom
Current defining style
romanika, késő romanika, késő gótika, késő barokk
Position in the church organization
plébánia/filia/templomigazgatóság
Supporting parish
település + plébánia
General characteristics
A falu közepén, kis dombon álló, körítőfallal övezett, nyeregtetővel fedett templom egy háromszakaszos, téglalap alaprajzú térből áll, a déli homlokzat nyugati részéhez épített harangtoronnyal. A barokk hagymasisakkal fedett, támpilléres torony déli oldalán félköríves záródású, élszedett kapu nyílik, harangszintjét szegmensíves záródású ablakok tagolják. A déli homlokzat keleti szakaszát két törtíves záródású barokk ablak, valamint az 1967-68-as helyreállítás során bemutatott három kisebb, román...Read more
A falu közepén, kis dombon álló, körítőfallal övezett, nyeregtetővel fedett templom egy háromszakaszos, téglalap alaprajzú térből áll, a déli homlokzat nyugati részéhez épített harangtoronnyal. A barokk hagymasisakkal fedett, támpilléres torony déli oldalán félköríves záródású, élszedett kapu nyílik, harangszintjét szegmensíves záródású ablakok tagolják. A déli homlokzat keleti szakaszát két törtíves záródású barokk ablak, valamint az 1967-68-as helyreállítás során bemutatott három kisebb, román kori és egy nagyobb, enyhén csúcsíves ablak tagolja. A templom keleti zárófalán a helyreállításkor bekarcolással mutatták be az első periódusú, később déli irányban bővített templom kiterjedését, az eredetileg a szentély tengelyében elhelyezett keskeny, rézsűs bélletű román kori ablakkal. A szentély keleti falához valószínűleg 1700 körül, a katolikusok által épített sekrestyének ma csak az alapfalai láthatók. A nyugati zárófalat középen egy törtíves záródású barokk ablak, kétoldalt egy-egy befalazott, szegmensíves ablak tagolja. Az ülőfülkés, dongaboltozatos toronyaljból élszedett kőkeretes, csúcsíves ajtó vezet a hajóba. A falpillérekre támaszkodó, hevederes csehsüveg-boltozattal fedett három boltszakaszból álló templombelső egységes térhatást kelt. A berendezésből a középső boltszakaszban az északi falhoz épített, falazott szószék és egy levéltagozatos, négyzet keresztmetszetű középkori pillérmaradvány említhető, melyet az 1967-68-as helyreállításkor az új keresztelőmedencéhez használtak fel. Read less

Parishes

Settlements

Settlement
Balatonalmádi