Bakonybél – Szent Móric

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Az 1018 körül alapított monostor középkori Szent Móric-templomának sem a méretét, sem a formáját nem ismerjük. Az együttes 1287-ben leégett, aminek nyomai még 1347-ben is látszódtak.
16-17. századi történet
1508-ban a templomot az összeomlás fenyegette, a monostor elnéptelenedése után (1548), a török hódoltság idején az együttes teljesen romossá vált. A bencés szerzetesek 1696 után tértek vissza és alapították újra a monostort.
Történeti leírás 1701-1945
Az első új templomot 1719-ben építették, ám az hamarosan összeomlott. A mai templom alapkövét 1750-ben tették le, felszentelésére 1754. július 31-én került sor, berendezése ezt követően készült. 1780-ban, egy tűzvészben a templom teteje leégett, majd egy zárpor a tető nélkül maradt templomot eláztatta. Helyreállítása 1782-re fejeződött be. 1855-ben a templomot kifestették, 1877-ben pedig nagyobb szabású helyreállítás is zajlott, a mellékoltárok képeit lecserélték.
Történeti leírás 1945-
1945 után a templom barokk padjait eltávolították, berendezéseit átfestették. Helyreállítása a rendszerváltozás után kezdődött meg. 1989-91-ben főoltárát, 1999-ben szószékét restaurálták. Homlokzati felújítására 1995-96-ban került sor, rekonstruálták a barokk toronysisakot, és újravakolták a templom homlokzatait. A monostor teljes rekonstrukciója 2019-re készült el, statikai megerősítés, energetikai korszerűsítés, valamint homlokzati helyreállítás történt. Az együttes részleges régészeti feltárá...Tovább
1945 után a templom barokk padjait eltávolították, berendezéseit átfestették. Helyreállítása a rendszerváltozás után kezdődött meg. 1989-91-ben főoltárát, 1999-ben szószékét restaurálták. Homlokzati felújítására 1995-96-ban került sor, rekonstruálták a barokk toronysisakot, és újravakolták a templom homlokzatait. A monostor teljes rekonstrukciója 2019-re készült el, statikai megerősítés, energetikai korszerűsítés, valamint homlokzati helyreállítás történt. Az együttes részleges régészeti feltárása a felújításhoz kapcsolódóan kezdődött meg. ...Kevesebbet mutat
Mai templom adatai
Megnevezés
Szent Mauríciusz és Vértanútársai Plébániatemplom
Elhelyezkedés
Bakonybél, Szent Gellért tér 1., hrsz. 30., 31.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
5619, 9606, 1958, 1998
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
monostortemplom
Mai meghatározó korstílusa
érett barokk
Egyházigazgatási beosztás
plébánia
Ellátó plébánia
Bakonybél, Szent Mór plébánia
Általános jellemzők
A település központjában, útkereszteződésben, észak felől szabadon, fallal körülvett telken álló, délről a monsotorhoz csatlakozó, téglány alaprajzú, nyugatnak tájolt, kontyolt tetős, cserépfedésű barokk épület, a hajóval azonos szélességű, egyenes záródású szentéllyel. A hajó keleti végénél, az északi oldalon törtvonalú sisakkal fedett torony áll. Háromtengelyes, keleti bejárati homlokzatának középtengelyében nyílik kőkeretes bejárati kapuja, szemöldökpárkányának íve megtört. A karzatszinten, k...Tovább
A település központjában, útkereszteződésben, észak felől szabadon, fallal körülvett telken álló, délről a monsotorhoz csatlakozó, téglány alaprajzú, nyugatnak tájolt, kontyolt tetős, cserépfedésű barokk épület, a hajóval azonos szélességű, egyenes záródású szentéllyel. A hajó keleti végénél, az északi oldalon törtvonalú sisakkal fedett torony áll. Háromtengelyes, keleti bejárati homlokzatának középtengelyében nyílik kőkeretes bejárati kapuja, szemöldökpárkányának íve megtört. A karzatszinten, középen egy félköríves ablak, kétoldalt egy-egy félköríves záródású szoborfülke, szobrai hiányoznak. A homlokzaton a tengelyeket dupla fejezetes pilaszterek választják el egymástól. A golyvázódó főpárkány feletti pilaszterrel tagolt oromzatot timpanon zárja, alatta félköríves záradékú, az ablakokénál egyszerűbb profilozású szoborfülkével. A torony főpárkányig magasodó szintjét a főhomlokzat pilasztereivel azonos pilaszterek díszítik, északon alacsonyan fekvő lunettaablak. A torony párkány feletti részét magas, geometrikus díszes fejezetű pilaszterek tagolják, és félköríves záródású harangszinti ablakok törik át. Északi és déli homlokzata tagolatlan, rajtuk négy, illetve két félköríves záródású ablak nyílik. Az egyhajós belső tér négyszakaszos csehsüveg-boltozattal fedett. A boltozati hevederek kis kiülésű pilaszterekről indulnak. A hajótól kosáríves diadalívvel leválasztott szentély ugyancsak csehsüveg-boltozatos. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Bakonybél