VÁSÁROSBÉC

Alapítás
1951
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Hedrehelyi Segesdi 1963 1963

Egyházmegyék