Nóráp – Szent Mihály

Nóráp – Szent Mihály
Búcsú
09-29
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A kkorban Ugodhoz tartozó várbirtok volt. Pápakovácsi gondozta híveit. Iskolája 1733-tól ismerős. Tp-a 1835-ben épült, későbarokk. Az Esterházy cs. építtette. 20x10 m. M. Tit: Szt. Mihály. Búcsú: szept. 29. Rn: jan. 14. Hsz: 204 (303). "
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
1522 előtt. A falu eredetileg Ugodhoz tartozó várbirtok volt, plébánosát említik 1522-ben a templomtitulus nélkül.
16-17. századi történet
Az 1698-ban református használatban volt, ismertelen titulusú tornyos épület boltozott szentéllyel, romos karzattal. Egy kápolna is épült hozzá, de sem annak, sem a hajónak nem volt ekkor teteje.
Történeti leírás 1701-1945
1748-ban még protestáns templom. Gr. Esterházy Ferenc 1751-ben a templomot visszafoglalta. Gr. Esterházy Károly 1799-ben egy 700 fős templom tervezését kérte Pauly Mihálytól (?). A templom építése végül csak 1832-35 között valósult meg a középkori épület helyén. Sekrestyéje későbbi.
Történeti leírás 1945-
1967-ben külső felújítás. 2006-ban homlokzat és tetőhéjazat felújítása. 2020-ban külső felújítás.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Nóráp, Kossuth u., hrsz. 37.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
M 5087
Védelem azonosítója
10107, 1958; régészeti azonosító: 8749
Védés ideje
2001
Védelemre javasoljuk
országos
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
késő barokk, klasszicista
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Pápakovácsi, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
Északkelet-délnyugati tengelyű, szabadon álló, klasszicizáló késő barokk templom a településen átvezető út kiteresedésében egyhajós, a hajónál keskenyebb, egyenesen záródó szentéllyel, déli bejárati főhomlokzata felett a homlokzati síkból kissé kiülő, nyolcoldalú, falazott gúlasisakkal fedett toronnyal, a szentély nyugati oldalán utólagos sekrestyével. Homlokzatai tükrös tagolásúak. A szentélyt és a sekrestyét egy-egy, a hajót két, csehsüveges boltszakasz fedi. Csehsüveg-boltozatra épített karza...Tovább
Északkelet-délnyugati tengelyű, szabadon álló, klasszicizáló késő barokk templom a településen átvezető út kiteresedésében egyhajós, a hajónál keskenyebb, egyenesen záródó szentéllyel, déli bejárati főhomlokzata felett a homlokzati síkból kissé kiülő, nyolcoldalú, falazott gúlasisakkal fedett toronnyal, a szentély nyugati oldalán utólagos sekrestyével. Homlokzatai tükrös tagolásúak. A szentélyt és a sekrestyét egy-egy, a hajót két, csehsüveges boltszakasz fedi. Csehsüveg-boltozatra épített karzatának középen kihasasodó mellvédje egyetlen széles kosárívre támaszkodik. A timpanonos lezárású tabernákulum klasszicista stílusú. A szentélyfalra rögzített oltárkép a templom tituláris szentjét, Szent Mihályt ábrázolja. A szószéket szétszedték és másodlagosan felhasználták. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Nóráp