Béb – Szent Anna

Béb – Szent Anna
Búcsú
07-26
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1319-ben. Beed. A kkortól az ugodi uradalom része, a XVIII. sz.-tól a pápaihoz csatolták. Mohács után erre portyázó törökök többször felégették. 200 évig puszta. 1741-tői telepítik meg az Esterházyak lotharingiai németekkel. Ezek katolikusok. 1735-ből iskolájukról tudunk. Tp-ukat Esterházy pp. építtette 1791-ben, későbarokk, Mj. 40x10 m. Tit: Szt. Anna. Búcsú: júl. 26. Hsz: 296 (345). "
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
A bébi Szent Mór egyház az ottani nemesek 1270-ben kötött birtokegyezségében szerepel először. 1480-ban és 1522-ben plébánosát név nélkül említik.
16-17. századi történet
1544-től elnéptelenedett.
Történeti leírás 1701-1945
Az Esterházy család népesíti újra. 1748-ban még említik a középkori templom romját. A faluban 1754-ben fából épült imaház Szent Anna tiszteletére, ekkor Ugod filiája volt. A mai templom Esterházy Károly püspök és földesúr jóvoltából, Pauly Mihály 1785 előtt készített terve alapján 1791-ben épült. Szószékét és padjait 1793-ban faragták. A vörösmárvány keresztelőmedence 1794-ben készült. A Szűz Máriát és szüleit ábrázoló, falra rögzített oltárkép Johann Nepomuk Kugler győri festő műve 1827-ből. Az...Tovább
Az Esterházy család népesíti újra. 1748-ban még említik a középkori templom romját. A faluban 1754-ben fából épült imaház Szent Anna tiszteletére, ekkor Ugod filiája volt. A mai templom Esterházy Károly püspök és földesúr jóvoltából, Pauly Mihály 1785 előtt készített terve alapján 1791-ben épült. Szószékét és padjait 1793-ban faragták. A vörösmárvány keresztelőmedence 1794-ben készült. A Szűz Máriát és szüleit ábrázoló, falra rögzített oltárkép Johann Nepomuk Kugler győri festő műve 1827-ből. Az orgona Karl Roland veszprémi műhelyében készült 1872-ben. 1898-ban boltozatait Graits Endre festette ki, újraaranyozták az oltárt, a szószéket és az orgonát, új berendezést kapott, Ligeti Sándorral új festett ablakokat készíttettek. ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás 1945-
Toronysisak állagmegóvása: 1965, külső felújítás: 1971.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Béb, Kossuth u., hrsz. 116.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
M 5041
Védelem azonosítója
9796, 1958; régészeti azonosító: 7539
Védés ideje
2001
Védelemre javasoljuk
országosan védett
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
késő barokk
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Ugod, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
Település középpontjában, utcasorban, utcavonalra merőlegesen álló, északnak tájolt templom, a hajónál keskenyebb egyenesen záródó szentéllyel, az utcára néző főhomlokzat felett a homlokzati síkból kissé kiülő toronnyal, a szentély keleti oldalán sekrestyével. Az épület sarkai lekerekítettek, a homlokzatokat tükrök tagolják. Az egyenes szélű féloromzatok attikafalon ülnek. A féloromzatok szélén egy-egy kőváza áll. Nyílásai vakolatkeretesek, kosáríves záródásúak, zárókővel. A tornyot órapárkány z...Tovább
Település középpontjában, utcasorban, utcavonalra merőlegesen álló, északnak tájolt templom, a hajónál keskenyebb egyenesen záródó szentéllyel, az utcára néző főhomlokzat felett a homlokzati síkból kissé kiülő toronnyal, a szentély keleti oldalán sekrestyével. Az épület sarkai lekerekítettek, a homlokzatokat tükrök tagolják. Az egyenes szélű féloromzatok attikafalon ülnek. A féloromzatok szélén egy-egy kőváza áll. Nyílásai vakolatkeretesek, kosáríves záródásúak, zárókővel. A tornyot órapárkány zárja és tört vonalú sisak koronázza. A hajó hosszoldalait és a sekrestye keleti oldalát két-két ablak töri át. A szentélyt egy, a hajót két csehsüveg-boltozat fedi. A tagolt mellvédű karzat egyetlen, széles ívre támaszkodik. A főoltár az oltárasztalon álló, barokk stílusú tabernákulumból és két, adoráló angyalból áll. A főoltár oltárképe Szűz Mária Szent Annával és Joachimmal, Johann Nepomuk Kugler győri festő műve 1827-ből. A szentély hátfalát, az oltár kereteként, egykor illuzionisztikus falfestés díszítette. A mellékoltár tabernákuluma késő barokk stílusú. A déli diadalívpillérre rögzített, a sekrestyéből megközelíthető, négyzetes alaprajzú, klasszicizáló késő barokk szószék 1793-ban készült. A kosár előoldalán lévő domborművön a vihart lecsendesítő Jézus látható. Padjait 1793-ban faragták. A vörösmárvány keresztelőmedence 1794-ben készült. A belső ajtók eredetiek. A középső falpilléreken egy-egy, 19. század eleji kép függ. Az orgona Karl Roland veszprémi műhelyében készült 1872-ben. A boltozatokat Graits Endre festette ki 1898-ban. Ligeti Sándor is dolgozott a kifestésen. A csehsüveg-boltozattal fedett sekrestye ajtóval és ablakkal kapcsolódik a szentélyhez. Az intarziás sekrestyeszekrény kora klasszicista stílusú. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Béb