Béb – Szent Anna

Béb – Szent Anna
Búcsú
07-26
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1319-ben. Beed. A kkortól az ugodi uradalom része, a XVIII. sz.-tól a pápaihoz csatolták. Mohács után erre portyázó törökök többször felégették. 200 évig puszta. 1741-tői telepítik meg az Esterházyak lotharingiai németekkel. Ezek katolikusok. 1735-ből iskolájukról tudunk. Tp-ukat Esterházy pp. építtette 1791-ben, későbarokk, Mj. 40x10 m. Tit: Szt. Anna. Búcsú: júl. 26. Hsz: 296 (345). "

Plábániák

Települések

Település
Béb