Sasvári

Főesperesek

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig
Bosnyák István Főesperes 1638 1639

Esperesi kerületek