Rábai

Főesperesek

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig
Esztergomi Szaniszló Főesperes 1736 1736
Acsády Ádám Péter Főesperes 1716 1718

Esperesi kerületek