Esztergomi Szaniszló

Névváltozatok
Esztergami Szaniszló
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 384. o.

Tanulmányok

Megnevezés
(?) (fizika)
Bécs (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános LOVASBERÉNY 1725 1729

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1736 1736 Rábai
Főesperes 1736 1746 Soproni
Főesperes 1736 1736 Komáromi