NEMESDÉD

Alapítás
1944
Fíliává alakítás
2002
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Csatlós István Plébános 1991 2002
Kelety Géza Plébános 1974 1982
Agg József Plébános 1963 1974
Tenk József Plébános 1951 1963
Agg József Káplán 1962 1963
Szabó Dénes Káplán 1958 1962
Bellák Alajos Káplán 1956 1959
Lubics Árpád Káplán 1954 1956
Kocsis István Káplán 1952 1954
Bischof József Artur ferences Káplán 1951 1952
Déghy Pál Káplán 1950 1951
Molnár István szül: 1916 Adminisztrátor 1944 1951
Tenk József Adminisztrátor 1947 1951

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Segesdi Segesdi 1946 1984
Csurgói Segesdi 1992 1992