SZABADHÍDVÉG

Alapítás
1945
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Csákó Géza János Plébános 1959 1966
Szitár Ferenc Plébánoshelyettes 1949 1959
Csonka László Lelkész 1946 1949

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Enyingi Székesegyházi 1946 1984
Palotai Székesegyházi 1992 1992

Egyházmegyék