PADRAG

Névváltozatok
Padragkút
Alapítás
1298,1944
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Molnár Lajos Lelkész 1944 1989
Szeifrid István Káplán 1971 1972
Érdi Imre Vazul ferences Káplán 1950 1951
Farkas József Lelkész 1763 1765
Kiss Ignác Licenciátus 1700 1721

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Városlődi Székesegyházi 1946 1946
Bányavidéki Székesegyházi 1949 1984
Sümegi Pápai 1992 1992