KERÉKTELEKI

Alapítás
1950
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Karádi Somogyi 1795 1807
Szombathelyi Pápai 1963 1984
Zirci Pápai 1992 1992

A plébánia templomai

Egyházmegyék