KAPOLY

Alapítás
XIV. század, 1785
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Hegedüs István Plébános 1972 1993
Haller István Adminisztrátor 1965 1972
Fehér Ernő Plébános 1964 1965
Komáromi Lajos Titusz bencés Plébános 1936 1937
Loránth Pál Helyikáplán 1808 1812
Zámbó Mihály Helyikáplán 1795 1807
Rósa József Helyikáplán 1788 1795
Zsoldos Xavér Káplán 1787 1791
Zsivolits Pál Ideiglenes Helyikáplán 1788 1791
Oláh István Kisegítő 1788 1788

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Karádi Somogyi 1795 1984
Dél-balatoni Somogyi 1992 1992