HEDREHELY

Alapítás
Ősi, 1944
Fíliává alakítás
2002
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Stix Tamás Adminisztrátor 1993 2002
Stix Tamás Plébános 1999 2002
Fliszár Károly Plébános 1981 1993
Gaál Ottó Plébános 1948 1989
Bárdos József Plébános 1959 1978
Gaál Ottó Lelkész 1945 1948
Pázmán Lajos Helyilelkész 1944 1945

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csökölyi Segesdi 1946 1946
Hedrehelyi Segesdi 1949 1984
Barcsi Segesdi 1992 1992