Bécsy Márton

Névváltozatok
Bécsi Márton
Születés ideje
Születés helye
Lébényszentmiklós
Halálozás ideje
Halálozás helye
Káptalanfüred
Szentelés időpontja
1882-06-29
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 32868
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 75. o.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Budapest (szeminárium) 1879
Győr (szeminárium) 1873
Magyaróvár (gimnázium)
Veszprém (szeminárium) 1878

Lelkipásztori szolgálatok

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1920 1922
Főesperes 1922 1934 Segesdi főesperesség
Főesperes 1934 1935 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1935 1936
Éneklőkanonok 1936 1942