SZABÁS

Alapítás
1946
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Fábos Pál Plébánoshelyettes 1961 1980
Bali János Lelkész 1955 1961
Szabó Ernő Plébánoshelyettes 1961 1961
Rudnyánszky Miklós Ideiglenes plébánoshelyettes 1955 1955
Abaligeti Kázmér Adminisztrátor 1946 1952
Bicsár László Plébános 1988

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Kaposfői Segesdi 1949 1949
Segesdi Segesdi 1963 1984
Marcali Segesdi 1992 1992