Újváry Mihály

Szentelés időpontja
Szentelést végző személy
gróf Harrach Ferenc Antal bécsi püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 219. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) - 1702

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1711 1714 Székesegyházi főesperesség