Tejfalusi János György

Névváltozatok
Mildorfer György 1758 - ig
Születés ideje
Születés helye
Győr
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelést végző személy
gróf Berényi Zsigmond püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 214-215. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1737 - 1740
Győr (gimnázium) 1728 - 1730

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Plébános ADONY 1739 1755
Plébános TORBÁGY 1755 1758
Esperes 1756 1758 Ráckevei
Plébános VESZPRÉM I. 1758 1782
Főesperes 1767 1777 Székesegyházi főesperesség
Hántai Prépost 1767 1767
Őrkanonok 1777 1780
Éneklőkanonok 1780 1782