Szentimrei Szabó Xav. Ferenc

Születés ideje
Születés helye
Csíkszentimre
Halálozás ideje
Sírja
Veszprém
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 208-209. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1724 - 1726
Nagykanizsa (gimnázium)
Kolozsvár (gimnázium)(?)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Plébános NAGYVÁZSONY 1726 1735
Esperes 1734 1735 Veszprémi
Mesterkanonok 1736 1736
Főesperes 1737 1740 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1740 1756
Olvasókanonok 1756 1758