Szalay Imre

Születés ideje
Születés helye
Szombathely
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelést végző személy
Somogy Lipót szombathelyi püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 206. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pest (szeminárium) 1805 - 1809
Szombathely (szeminárium) 1803 - 1804

Szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1833 1837
Főesperes 1837 1843 Zalai főesperesség
Őrkanonok 1843 1844
Éneklőkanonok 1844 1848