Stehenich János Mihály

Születés ideje
Halálozás ideje
Sírja
Kerékteleki
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Bécs
Szentelést végző személy
Kollonics Zsigmond bécsi püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 198-199. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1717 -
Buda (filozófia)
Győr (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1726 1729 Székesegyházi főesperesség
Mesterkanonok 1726 1726
Őrkanonok 1729 1733
Főesperes 1736 1743 Mosoni