Smodiss János

Születés ideje
Születés helye
Nemesvid
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1794-02-16
Szentelést végző személy
Bajzáth József veszprémi püspök
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 196. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Veszprém (szeminárium) 1790

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Karkáplán VESZPRÉM I. 1794 1800
Plébános SÜMEG 1800 1811
Esperes 1809 1811 Sümegi
Plébános TAPOLCA 1811 1815
Esperes 1811 1815 Tapolcai

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig
Mesterkanonok 1815 1832
Őrkanonok 1832 1838
Éneklőkanonok 1838 1843
Olvasókanonok 1843 1850
Nagyprépost 1850 1854