Sárkány Gábor

Születés helye
Nagylengyel
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 188. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1730 - 1732

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Plébános SALOMVÁR 1732 1737
Plébános ZALAEGERSZEG 1737 1755
Főesperes 1755 1756 Székesegyházi főesperesség
Mesterkanonok 1755 1755