Németh József szül: 1821

Születés ideje
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 776. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium)
Szombathely (filozófia) 1838 - 1839
Veszprém (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán DEVECSER 1845 1850
Plébános NOSZLOP 1850 1870
Helyettes esperes 1865 1870 Devecseri
Esperes 1869 1870 Devecseri