Korizmics Antal

Születés ideje
Születés helye
Aggszentpéter
Halálozás ideje
Halálozás helye
Bécs
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 142-143. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pest (szeminárium)
Szombathely (filozófia)
Székesfehérvár (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1847 1852
Főesperes 1852 1854 Somogyi főesperesség
Főesperes 1854 1857 Székesegyházi főesperesség
Éneklőkanonok 1857 1866