Huszár János

Születés ideje
Halálozás ideje
Sírja
Bárdudvarnok
Szentelés időpontja
1940-06-16
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 539. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Szombathely (premontrei gimnázium)
Veszprém (szeminárium) 1935 1940

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán UGOD 1940 1942
Káplán TAB 1942 1943
Karkáplán VESZPRÉM I. 1943 1944
Tábori lelkész tábori lelkész 1944 1948
Plébánoshelyettes BÁRDUDVARNOK 1948 1949
Plébános BÁRDUDVARNOK 1949 1977
Helyettes esperes 1971 1977 Hedrehelyi
Esperes 1972 1977 Hedrehelyi

Székeskáptalani tisztség